Private Listing cho Request Custom Order

Quynh Nhu

New member
Khi tạo Listing dựa trên Request Custom của khách thì mặc định Listing đó sẽ đưa về chế độ Private.
Vậy khách khác sẽ không thấy được listing đó thì làm thế nào để tắt chế độ Private đi? Và có cần phải bỏ số lượng nhiều cho listing đó không?
 
Top