Email contact Etsy Support team

JohnNguyen

Member
Có hai địa chỉ email để contact Etsy mà mình dùng để kết nối với đội ngũ Support bên Etsy đó là:
- integrity@etsy.com
Hỗ trợ gần như toàn bộ vấn đề như suppends, noindex, update bank...
- support@etsy.zendesk.com
Email này thường được gửi sau khi bộ phận support tiếp nhận vấn đề, nhưng mình cũng cứ mail cho cả hai luôn cho chắc.

Hy vọng giúp ích được cho anh em
 
Top