Challenge Pinterest 2k Traffic sau 4 tháng

vu2day

sss
Staff member
Tiếp tục challenge (thử thách) pinterest mỗi ngày tiếp động lực cho ae.(y)(y)
Cung cấp giá trị đến khách hàng không bán bất cứ một sản phẩm nào hết để tăng người follow nhiều nhất có thể.
Cung cấp tất cả kiến thức mà khách hàng cần ở mình.
Đương nhiên tất cả tài khoản mới thì phải nuôi kẻo suppend thì xem như quá rủi ro. Nên mình hướng đến đi chậm bền chắc.

Ngày 1 (6/11): Tạo 4 board và pin chỉ duy nhất 5 pin giá trị
Ngày 2:.................
Ngày (8/11): Duy trì lượng pin mỗi ngày pin và chưa có số liệu viewer hay click gì bên pinterest.
Ngày 11/11: Thông số ngày: Impressions 56 Total Audience 1 Engagements 5 Engaged Audience 1
................
............
.......

Dù thành công hay thất bại thì đây là nhật kí thử thách của mình. Chí ít mình đã hành động để tạo cơ hội cho mình.
Mình sẽ cập nhật liên tục post này.:coffee:
 
Last edited:
Top