Cách kết nối domain goddady với Printbase

vu2day

sss
Staff member
Nếu bạn chưa đăng kí thì bạn có thể printbase hoặc shopbase thì bạn có thể đăng kí theo đường link sau:

https://vu2day.com/printbase

(nhận 0.6$ cashback cho mỗi sold bạn bán được từ vu2day)

Hướng dẫn kết nối domain printbase shopbase:​

Bước 1: Bạn mua domain ở goddady.com.

Bước 2: Mua xong vào domain vừa mua và add thông tin vào domain như sau:

  • A (A record) trỏ đến 52.10.27.176
  • CNAME (CNAME record) trỏ đến connect.shopbase.com
Bước 3: Vào phần domain trên printbase và kết nối.

Chúc bạn thành công!
 
Top