Cách gắn 3 Pixel trên Teechip

vu2day

sss
Staff member
Gắn pixel trên từng sản phẩm là một.
Còn 2 pixel còn lại gắn bên dưới như hình.
Ngoài việc gắn pixel trong tưng camp(chiến dịch) mà bạn đã biết thì bạn có thể gắn thêm 2 pixel trên domain riêng của bạn ở phần này
1605759446935.png


1605759675593.png
 
Top