Cần lắm một team để hỗ trợ và phạt triển về teechip!

Linh NL

New member
Hiện tại mình đang bơ vơ ngoài đảo, nếu đội nào thiếu thành viên xin kéo em về ạ, tuy không rành gì nhìu nhưng học hỏi và chia sẻ để phát triển lâu dài cùng một đội, mình chỉ mới biết về teechip và đang tìm hiểu chạy quảng cáo nhưng còn nhiều thứ chưa biết rành, mong tận tình AE trong nhóm hỗ trợ
zalo của mình nha 0337146957 hoặc email nhutlinh270896@gmail.com , mong phản hồi từ các bạn!!!
 
Top