Search results

  1. I

    THẺ ẢO CHẠY FB ADS

    Anh em cho mình hỏi,vì sao phải dùng thẻ Bunq add vào trước rồi mới add tiếp Barter (hoặc PO, Pipo)? Sao không add Barter ngay từ đầu? Và nên add vào payment method ở BM hay payment setting của tài khoản ads? Cảm ơn anh em
Top