Search results

  1. M

    Reg Acc Etsy

    Hello mng, Đợt này etsy khó khăn quá e reg 10 shop thì chết cả 10 dù info chính chủ của US. Mọi người dùng VPN có thể share e vs không ạ chứ e dùng 911 vs nhiều app test qua thì đều k sống ạ. Em cảm ơn ạ
  2. M

    Info US

    Hi. Em có reg etsy bằng info us nhưng không qua đc bước verify.bị bắt up xác minh. Mong mng chỉ e qua bước này với ạ. Em cảm ơn ạ
Top