Search results

  1. L

    Vấn Đề IP ETSY.

    cảm ơn anh em cũng đang vướng về vấn đề billing , anh giải đáp giúp em với ạ. Acc seller em ngâm , nhưng đến đầu đầu tháng hoặc ngày 15 lăn ra chết . Em đang nghĩ do etsy quét billing. mà thẻ em đăng ký lại toàn là thẻ ảo không thanh toán được .
  2. L

    Vấn Đề IP ETSY.

    Chào mọi người , tình hình hiện tại em đang đăng ký etsy US mà tỉ lệ sống thấp quá . Mail ,info sạch. IP thì em đang sử dụng nguồn IP VIP72 . Anh chị ai đã sử dụng VIP72 cho em xin đánh giá với ạ . Em cảm ơn
Top